Kategorier
Militär Göteborgs skärgård Uncategorized

FÖRSVARSMAKTEN: INGA GRÄNSER FÖR INTERNATIONELLA MILITÄRA ÖVNINGAR

Försvarsmakten har – liksom öborna – överklagat Länsstyrelsens/Miljöprövningsdelegationens beslut om framtida internationella militära övningar i Göteborgs södra skärgård.

Militären vill, i skrivelse till Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, inledningsvis stryka i en mening som inleder precisering av ”skjutfria dagar” enligt följande:

”Skjutning och sprängning eller annan verksamhet som medför buller eller andra störningar för boende eller friluftslivet+får inte ske under följande tider.”

Tillstyrker Miljödomstolen denna strykning kanske detta öppnar för ”annan verksamhet”, exempelvis i form av omfattande inslag av flyg i kommande stora övningar.

Därefter kräver Försvarsmakten att Länsstyrelsens preciseringar för skjutfria dagar tas bort (”skärtorsdag till dag efter annandag påsk, 1 juni till och med 15 augusti, 23 december – 7 januari, första veckan efter hummerpremiären”).

Detta vill Försvarsmakten ha ersatt med texten ”Midsommarafton till och med 15 augusti”.

Försvarsmakten vill i detta sammanhang infoga följande mening, som sammanfattar militärens krav på Göteborgs södra skärgård:

”Undantag från dessa begränsningar får göras vid enstaka stora nationella eller internationella övningar samt oförutsedda övningar inför insatser efter godkännande av tillsynsmyndigheten.”

Denna undantagsregel – som ger miljöärendet en särskild politisk dimension – vill militären även ha inskrivet i de villkor och tider som reglerar skyddsåtgärderna för sprängning i vattnet mellan Galterö och Stårholmen, för att ”vid enstaka tillfällen” kunna ”genomföra vissa särskilda övningar under sommarperioden”.