Kategorier
BEFRIELSEKAMPEN I SYDAFRIKA MANDELA NELSON MANDELA DÖD WINNIE MADIKAZELA

KVINNORNA I MANDELAS LIV

Under åren på Robben Island dog modern Nosekeni. Myndigheterna vägrade låta honom vara med vid begravningen. Sådan tortyr ingick i den vita regimens försök att knäcka den moraliskt starkare livstidsfången.

Utöver modern Nosekeni dominerade tre kvinnor Nelson Mandelas privatliv; Evelyn Mase, Winnie Madikazela och Graça Machel.

När Evelyn Mase Mandela, Nelson Mandelas första hustru, avled i maj 2004, 82 år gammal, kom över 600 sörjande till begravningen – däribland Winnie och Graça.

Evelyns och Nelsons vägar korsades eftersom Evelyn var kusin till ANC-veteranen Walter Sisulu, som Mandela arbetade tillsammans med i Sophiatown.

De två gifte sig 1944. Året därpå föddes sonen Thembekile. 1946 föddes dottern Makaziwe, som dog före ett års ålder. Sonen Makgatho föddes 1954, därefter ännu en dotter, som också fick namnet Makaziwe.

Thembekile dog i en bilolycka i Transkei 1969, Makgatho dog i följder av hiv/aids i januari 2005. 
Evelyn var djupt religiös, aktiv i Jehovas vittnen, och trots att hon levde i Sisulu-familjens politiska hetluft, och senare med maken Nelson, drogs hon aldrig in i politiken.

PRINSESSAN WINNIE

1955 gick de båda skilda vägar – och Nelson gick förälskelsens väg, till en prinsessa ur Madikazela-klanen i Bizana, Winnie Madikazela, som han beundrade på avstånd.

Winnie, akademiskt bildad i politisk vetenskap, upptäckte i sina sociologiska studier den höga barnadödligheten i den svarta kåkstaden Alexandra, utvecklade sin politiska medvetenhet som socialarbetare vid Baragwanath-sjukhuset i Johannesburg och fängslades första gången 1958 för sin politiska aktivitet inom ANC och i kvinnofrågor.

Hon var bannlyst, fängslades, satt länge i isoleringscell enligt en anti-kommunistisk lag. I maj 1977 fördes hon från cellen till Brandfort och en husarrest som varade i nio år.

Hennes viktigaste politiska bas var ANC:s kvinnoförbund, där hon var ordförande under många år. 
Äktenskapet mellan Nelson och Winnie Mandela, som i över 20 år bara existerade i form av korta samtal genom en tjock glasruta, utvecklades till en både personlig och offentlig tragedi för presidenten.

Makarna separerade 1992, men skilsmässan genomfördes först i mars 1996, i domstol och i offentlighetens ljus. Parets intima privatliv blev offentligt, men Nelson intog en låg profil under konflikten, och kritiserade aldrig de medier som exponerade de mest generande detaljerna i sin rapportering.

Och analytikerna kom fram till att exponeringen av Nelson Mandelas privatliv inte skadade hans politiska eller privata ställning, utan tvärtom väckte omgivningens sympatier, framför allt för att Winnies advokater aldrig kunde leda i bevis vad hon anklagade honom för.

Winnie var själv hårt ansatt om delaktighet i politiska mord under 1980-talet, bland annat genom att ha hyrt mördare för att döda obehagliga vittnen. Hennes ställning blev ohållbar och 1995 beslöt ANC-ledningen att avsätta Winnie från posten som viceminister för konst, kultur, vetenskap och teknik.

Vad Nelson Mandela led mest av under skilsmässostriden var bland annat att stridigheterna mellan honom och Winnie under en lång period försämrade faderns relationer till parets två döttrar, Zindzi Mandela-Hlongwane och Zenani Dhlamini.

GRACA

På sin 80-årsdag gifte sig Nelson Mandela med Graça Machel, änka efter Moçambiques president Samora Machel, som omkommit i en flygkrasch .

Graça Machel är född i Mozambique, lärare, veteran i den moçambikiska befrielserörelsen Frelimos kamp mot den portugisiska kolonialismen och känd för sitt arbete inom en rad FN-organ och olika afrikanska organisationer, med tonvikt på utbildningsfrågor och kvinnornas situation.