Kategorier
Militär Göteborgs skärgård

VREDE BLAND ÖBORNA ÖVER MILITÄRENS PLANER

Länsstyrelsens beslut att ge Försvarsmakten i det närmaste fria händer i Göteborgs södra skärgård har gjort öborna ursinniga. Deras klagoskrifter till Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt sjuder av ilska och indignation, över militärens och myndigheternas undanhållande av fakta och sättet att tilltala befolkningen.

 ”22 åretruntboende på Brännö” anklagar Försvarsmaktens information i samrådsprocessen för att vara ”bedräglig” och att man fört befolkningen bakom ljuset.

När Försvarsmakten kallade till samrådsmöte 30 maj 2008 säger militären i sin annons att man vill ha tillstånd för ”huvudsakligen befintlig verksamhet”:

– I själva verket är den s k verksamheten mångdubblad i allt från antalet skott, antalet dagar, antalet vapen och inte minst antalet aktörer genom ett ospecificerat antal nationella och internationella militärövningar, skriver Brännöborna, med Birgitta Hultqvist som kontaktperson, i sitt överklagande till Miljödomstolen. En protestlista med över 1100 namn bifogas.

Även Länsstyrelsen anklagas för att undanhålla korrekt information. I mars 2009, då man i annons meddelar att Försvarsmakten kommit med sin ansökan om att bedriva sin verksamhet i Göteborgs södra skärgård enligt Miljöbalken, sägs ”att den sökta verksamheten i stora drag överensstämmer med dagens verksamhet och bullerstörningarna för den befintliga bebyggelsen kommer inte att öka”.

Kartlägg kemiska halter!

Brännöborna slår även ned på Försvarsmaktens miljökonsekvensbeskrivning, där det sägs att ”den sökta verksamheten på övningsfältet överensstämmer i stora drag med dagens verksamhet och någon förändring i miljöpåverkan förväntas därmed inte”.

– 115 dagar är betydligt mer än 20 dagar. 1,3 miljoner skott är mycket mer än 100 000, noterar Brännöborna.

De efterlyser mätningar på de halter av bly, koppar och antimon som lagrats i mark och bottensediment sedan militären inledde sina skjutövningar på 1940-talet, eftersom sådana analyser saknas.

Får Försvarsmakten igenom sina krav i Miljödomstolen blir blytillskottet 2 000 kg per år i området. Kopparmängden, 1 000 kg per år, ”motsvarar mer än dubbelt så mycket som släpps ut från koppartaken i Göteborg”. För koppar kommer man att bryta mot Miljökvalitetsmål delmål 4 i svensk miljöpolitik.

Hur påverkas fisk, fåglar, sälar, får och andra djur. Hur påverkas människorna? Tål området mer tungmetaller? frågar Brännö-folket.

Vilka vapen har utländsk militär med sig? 

”Vid internationella övningar tillkommer vapen och ammunition som inte är definierade i någon ansökan. Man vet inte vilka metaller deras ammunition innehåller och som sprids i området. Natostyrkor har tidigare använt utarmat uran vid många tillfällen. Inte heller är det definierat om örlogsfartygen bär kärnvapen.”

”Att tillåta internationella övningar gör att det tillkommer andra nationer och försvarsorganisationer som intressenter. Det utländska militärintresset för området väcker tanken att denna del av tillståndsbeslutet är fattat på fel nivå. Det utländska militärintresset för att använda området för samövning av olika stridskrafter och som skjutfält borde behandlats på en nivå där även de motstående intressena kan framhållas. Vi tänker då exempelvis på Västerhavets intressen och de mänskliga fri- och rättigheterna till ett riskfritt liv och boende.”

På Styrsö och Donsö har 21 åretruntboende gått samman i en besvärsskrivelse och protesterar mot ökningen av antalet skjutdagar från dagens 25 till 115 per år ”i vårt närområde”:

De efterlyser militärens motivering till varför övningar skall utföras ”med sådan omfattning i ett tätt befolkat och storstadsnära område som södra skärgården” och oroas över att tillståndet blir prejudicerande då övningsfältet inte har haft något tillstånd tidigare. De motsätter sig också att tillståndet ges tillsvidare, utan tidsram.

Styrsö/Donsö-borna anser inte att Försvarsmakten uppfyllt intentionerna med samråd enligt miljöbalken och underkänner samrådsprocessen, liksom militärens Miljökonsekvensbeskrivning, som saknar alternativa platser och en beskrivning av ett nollalternativ. De efterlyser en utredning om hur buller, säkerhet och oexploderad ammunition påverkar boendemiljön och människors hälsa, djurliv och friluftsliv.

De kräver längre övningsuppehåll, från första april till första oktober, med hänsyn till sjöfågel, sälar och annat djurliv.

”Förskräckta över förslaget”

Ordföranden för Skärgårdarnas Riksförbund, Kjell Björkqvist, och ordföranden för Bohusläns Skärgårdsråd, Jan-Eric Ericsson, skriver i sin klagan att ”vi är oerhört förvånade och förskräckta att detta förslag har förts fram överhuvudtaget… Hur detta kunnat få gehör av en statliga myndighet som har som sin uppgift att pröva miljöpåverkan för både människor och djur är för oss en gåta”.

Politikerna i Stadsdelsnämnden Västra Göteborg anser att Försvarsmaktens planer i Göteborgs södra skärgård, ”ett tättbefolkat bostadsområde”, utgör ”ett hot mot vår miljö och livsföring”.

De 84 ägarna till fritidshus på Kårholmen (som nu används året runt) vill att Länsstyrelsens tillstånd rivs upp:

”Vi har erfarenhet från de skjutövningar som har ägt rum. De har inte bara inneburit en massa störande oväsen utan också att vår rörelsefrihet på det vatten som ligger nära oss har begränsats eftersom stora områden har stängts av för civil trafik av säkerhetsskäl”.

Hot mot utveckling av turismen

Mats Havström, som driver Styrsö Havskajaker HB, anser att beslutet strider mot Västra Götalandsregionens nyligen framtagna natur- och kulturturismprogram, som syftar till att skapa en näring ”med goda förutsättningar att uppnå långsiktig hållbarhet”:

Havström skriver att verksamheten redan i dag störs av försvarets skjutningar, som i dag ligger på en betydligt lägre nivå än vad man ansöker om.

– Upplevelsearrangemang med grupper av enskilda och företag har fått ställas in eller läggas om då övningar, med bristfällig förhandsinformation, visat sig pågå i området.

Totalt har över femton överklaganden lämnats in till Miljödomstolen. På grund av målets omfattning kan ingen idag säga när dom kommer att falla – men tempot är högt.

SE ÄVEN FÖRSVARSMAKTENS ÖVERKLAGAN!

Av halldinreportage

foreign correspondent

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.